Vekaletname (tek imza)
Vekaletname (iki imza veya fazlası)
Tasdik, Aslına uygunluk teyidi. 77 USD

DİĞER HARÇLAR

YURT DIŞINDA DOĞUMLAR KÜTÜĞÜNE KAYIT 5 USD
ÖLÜM KAYIT

PASAPORT HARÇLARI

PASAPORT(Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli)

KAYIP TAHRİP PASAPORT

(Diplomatik dahil) (32 Sayfa).(5 yıl geçerli)
VISAS 77 USD
KKTC YURTTAŞLIĞINA KABUL HARCI 308 USD
LASSE PASSE
PASAPORT TESLİM HARCI
Bekarlık Belgesi (Evlenmek İçin Yapılan Müracaat)
KARAKTER BELGESİ 40 USD

(2015 yılı harçları, 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir)